iRc Komutları

güzel

—— MEMOSERV ——
KomuT:/ms LIST – Gelen Memolari listeler.
KomuT:/ms READ 1 – Gelen memo okunur.
Komut:/ms DEL 1 – Gelen memoyu siler.
KomuT:/ms DEL * – Gelen butun memolari siler.
KomuT:/ms EXPUNGE – Cöp Kutusunda (RECYCLER) atar.
KomuT:/ms SEND Nick Nicke memo yollar.
KomuT:/ms SEND Nick mtopic BASLIK mbody mesajiniz – Nicke topicli memo yollar.
KomuT:/ms SENDTO #kanaL aop/sop/vop – Kanalda aop sop ve vop accessi olanlara memo yollar.
KomuT:/ms SENDTO #Kanal Aop mtopic BASLIK mbody mesajiniz – Kanal Aoplarina topicli memo yollar.
KomuT:/ms FORWARD Nıck – Memoyu baska nicke Yonlendirir..
KomuT:/ms FORWARD Memo Numarasi Nick – Size Gelen Memolari baskalarinada Gönderebilmek içindir
KomuT:/ms FORWARD ON/OFF – Yonlendirmeyi Kapatır Acar..
KomuT:/ms STAT – Memo Klasörleriniz Hakkinda detayli Bilgi Almanızı Saglar.
KomuT:/ms CREATE Klasör Adı (Ozel) Dosya Açıklaması – Yeni Bir memo klasörü olusturmanızı saglar.
KomuT:/ms SELECT (Ozel) – Memo Klasörleri Arasında Gezmeyi Saglar
KomuT:/ms CLOSE Klasör Adı (Ozel) – Her hangi bir memo klasörünüzü kapatmanizi (Silmenizi) Saglar.
KomuT:/ms UNDEL – Silmis oLdugunuz memolarinizi RECYCLER (Çöp Kutusu) ndan Geri Almanızı Saglar.
KomuT:/ms MOVE 1-4 (Ozel) – Memo Klasöründeki Bir Memoyu Baska Bir Klasöre yollar.
KomuT:/ms IGNORE ADD Nick yada Usermask – Bir Kişinin Size memo göndermesini Engellemek için Kullanilir
KomuT:/ms IGNORE DEL Nick yada Usermask – Yasagı oLan Kişilerin Listesinin Görüntülenmesini saglar
KomuT:/ms IGNORE WIPE – Bütün Memo Gönderme Yasaklarinin Silinmesini Saglar
KomuT:/ms KEEP Memo Numarasi – Memonunuzun zaman Asimindan Silinmesini Engellemenizi Saglar
KomuT:/MODE #kanal1 +lO 1 #kanal2 – 1 KanaLını 2 Ye YönLendirir
KomuT:/MODE #kanal -lO – YönLendiriLen KanaLı iptaL eder
KomuT: /ctcp Ercan ping – /timer1 0 60 /ctcp Ercan ping – Kendine PING verir.

—— NICKSERV ——
KomuT: ACC: Access Kisinin Acceslerinin Derecesini Gösterir.
2. Seviye : Kendi Nickini Identify Etmis Kisi
1. Seviye : Baska Bir Nickide Identify Etmis Kisi
0. Seviye : Online Olmayan Bir Nicki Identify Etmis Kisi
KomuT: /ns ACC nick – Access Kisinin Acceslerinin Derecesini Gösterir.
KomuT: /ns AUTH accpet/decline/list/read/reject numara – Buddye ekleyenleri Op yazmak isteyenleri gosterir.(Chanlist aciksa)
KomuT: /ns AUTH ACCPET numara – ….. ayni alttaki ile
KomuT: /ns AUTH LIST – Karsiniza Cikan Listede Hangisini Kabul Etmek Istiyorsaniz Ona Göre Numarasini Yazarsiniz.
KomuT: /ns AUTH APPROVE numara – accept’le ayni komuttur.
KomuT: /ns AUTH LIST – Size eklenen Oplari ve Buddyleri Görmenize Yarar.
KomuT: /ns AUTH READ numara – Size Eklenen Opu Yada Buddy’i Okumaniza Yarar. Kim tarafindan oldugundur.
KomuT: /ns AUTH DECLINE numara – Size Eklenen Opu Yada Buddy’i Silmek veya izin vermemizi saglar.
KomuT: /ns AUTH REJECT numara – DECLINE ile Aynidir.
KomuT :/ns BUDDY ADD Nick – Identify edildiginde arkadas listesi kurar.
KomuT :/ns BUDDY DEL Nick – Nicki arkadas listesinden siler.
KomuT :/ns BUDDY LIST – Arkadas listesini gosterir.
KomuT :/ns BUDDY WIPE – Butun arkadas listesini siler.
KomuT: /ns DROP NICK – Nicki sifresinden siler.(Identify edilmeli)
KomuT: /ns IDENTIFY NICK SIFRE – Nickin sifresini onaylar.
KomuT: /ns SIDENTIFY NICK SIFRE – +D olan kanalda access yoksa nickin sifresini onaylar.
KomuT: /ns LISTCHANS – Nickin Nerelerde Ne Yetkisi oLdugunu Görüntülemenizi Saglar
KomuT: /ns REALESE NICK SIFRE – Nicki Serverden Geri aLır
KomuT: /ns REGISTER sıfre E-maiL – Nicki sifreLer
KomuT :/ns WATCH ADD Nick – Identify edildiginde arkadas listesi kurar.( Onay istemez )
KomuT :/ns WATCH ADD #Kanal – Kanalda olan butun Acceslileri ekler
KomuT :/ns WATCH DEL Nick – Nicki arkadas listesinden siler.
KomuT :/ns WATCH DEL #Kanal – Kanalda olan butun Acceslileri arkadas listenizden siler.
KomuT :/ns WATCH LIST – Arkadas listesini gosterir.
KomuT :/ns WATCH WIPE – Butun arkadas listesini siler.
– – – – – NICKSERV SET AYARLARI – – – –
KomuT :/ns SET EMAIL Yeni email Adresi – Nick Kayıt email Adresinizi DegiStirmenizi Saglar
KomuT: /ns URL URL Adresi – Nick Kayıt bilgilerini Varsa URL Adresinizi Belirtmenizi Saglar.
KomuT: /ns set MRECEIPTS ON/OFF – Memo yolladiginizda karsi tarafin okuyup okumadigini gosterir.
KomuT: /ns SET NOMEMO ON/OFF – ON durumunda nick memo almaz.
KomuT: /ns SET NOOP ON/OFF – ON durumunda nick kanalda op almaz.
KomuT: /ns SET PASSWD SIFRE – Nick sifresini degistirir..
KomuT: /ns set protect on | /ns set kill on
KomuT: /ns set protect high – Nick alindigi anda Guest yapar 60 saniye beklemez.
KomuT: /ns SET SECURE ON/OFF/HIGH – Nickin guvenlik seviyesini ayarlar.
KomuT: /ns SET SHOWEMAIL ON/OFF – E-Mail adresini INFO ya yansitir.
KomuT: /ns SET AUTHORIZE CHANLISTS ON – Nicki op Yapamaz
KomuT: /ns SET AUTHORIZE AUTODECLINE CHANLIST ON – Nicki op Yapamaz
KomuT: /ns NICKSERV VERIFY <nickname> <password> <email> – Nickinize Kod verir.
KomuT: /ns SET MLOCK ON / OFF – “ON” Konumunda oto olarak +sgiwxEL modlarini alir.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KomuT: /ns ACCESS ADD user@host – Hostla Girdiginizde Services in Sizden Nick Sifresi istememesini Saglar.
KomuT: /ns ACCESS LIST – Nickinize Kayitli hostları Listeler.
KomuT: /ns ACCESS DEL user@host yada ACCESS Numarasi – Eklemis Oldugunuz ACCESS leri Siler
KomuT: /ns ACCESS LIST – Nickinize Kayitli hostları Listeler
KomuT: /ns ACCESS WIPE – Bütün ACCESS lerin Silinmesini Saglar
KomuT: /ns RECOVER Nick Nickpassword – O An Kullanan Kisiyi nick $ifrenizi Yazarak Kisinin Nickini dü$ürur
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KomuT:/ns SET FIELD AGE
KomuT:/ns SET FIELD GENDER
KomuT:/ns SET FIELD LOCATION
KomuT:/ns SET FIELD DESCRIPTION
KomuT:/ns SET FIELD INTERESTS
KomuT:/ns SET FIELD JOB
KomuT:/ns SET FIELD COMMEND1-6
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KomuT: /UMODE +m – Ozeli kapatir.
KomuT: /UMODE +p – CTCP leri engeller..
KomuT: /UMODE +e – DCC yi kapaTır..
KomuT: /UMODE +r – Nickin Registerli Oldugunu Gosterir..
– – – – – CHANSERV – – – – –
KomuT: ACC: Kanaldaki Kisinin Access Derecesini Gösterir.
7. Seviye : Kanali Identify Etmis Kisidir.
6. Seviye : KanaLin Infosunda Founder Görünen Kisidir.
5. Seviye : Founder Nickini Identify Etmis kisidir.
4. Seviye : Sop Olan Kisilerin Seviyesidir.
3. Seviye : Aop Olan Kisilerin Seviyesidir.
2. Seviye : Vop olan Kisilerin Seviyesidir.
1. Seviye : Uop Olan Kisilerin Seviyesidir.
0. Seviye : Normal Userdir.
KomuT: /cs ACC #Kanal Nick – Kanalda yetkisini gosterir.
KomuT:/cs AOP #Kanal ADD Nick – Kanalin Aop listesine ekler.
KomuT:/cs AOP #Kanal DEL Nick – Kanalin Aop listesinden cikarir.
KomuT:/cs SOP #Kanal ADD Nick – Kanalin Sop listesine ekler.
KomuT:/cs SOP #Kanal DEL Nick – Kanalin Sop listesinden cikarir.
KomuT:/cs SOP/AOP #Kanal LIST Nick – Kanalda AOP/SOP Listesini gosterir..
KomuT:/cs SOP/AOP #Kanal WIPE – Kanalin Sop listesini siler.
KomuT: /cs AKICK #Kanal ADD Nick!*@* – Nicke Akick yazar.
KomuT: /cs AKICK #Kanal DEL Nick!*@* – Nickin Akick’ini kaldirir.
KomuT: /cs AKICK #Kanal ADD *!*@IP* – IP’e Akick yazar.
KomuT: /cs AKICK #Kanal DEL *!*@IP* – IP’in Akickini kaldirir.
KomuT: /cs AKICK #Kanal ADD *!ident@* – Ident’e Akick yazar.
KomuT: /cs AKICK #Kanal DEL *!ident@* – Ident’in Akickini kaldirir.
KomuT: /cs AKICK #Kanal LIST – Kanalda olan butun Akickleri listeler.
KomuT: /cs AKICK #Kanal WIPE – Kanalda olan butun Akickleri kaldirir ( Identify edilmeli )
KomuT: /cs COUNT #Kanal – Kanalda olan butun yazilimlari gosterir.
KomuT: /cs AUTH #Kanal LIST – Kanalda Onay Bekleyen OP’larin listesini Gösterir.
KomuT: /cs AUTH #Kanal WIPE – Kanaldaki butun onay bekleyen oplar silinir.
KomuT: /cs DROP #Kanal – Kanal serverde kaydi silinir.
KomuT: /cs IDENTIFY #Kanal Sifre – Kanal Sahipleri icin.
KomuT: /cs MDEOP #Kanal – Kanaldaki tüm opları deop yapar.
KomuT: /cs MKICK #Kanal – Kanaldaki tüm kisiLeri KickLer.
KomuT: /cs REGISTER #Kanal sifre tanitim – KanaLı sifreLer
KomuT: /cs WHY #Kanal nick – Kisinin ne nickLe op oLdugunu gösterir
KomuT: /cs INFO #Kanal – KanaL Hakkında bilgi verir
KomuT: /cs INVITE #Kanal Nick – Kanalı özel Duruma sokar
– – – – – CHANSERV SET KOMUTLARI – – – – –
KomuT: /cs SET #Kanal AUTOVOP ON/OFF – Kanala her girene Oto olarak + verir.
KomuT: /cs SET #Kanal DESC (Hos Geldiniz) – Kanal aciklamasini degistirir.
KomuT: /cs SET #Kanal Email – Kanala Email eklenir, Sifre unutuldugunda maile gonderilir.
KomuT: /cs SET #Kanal Founder Nick – Kanali baska nicke verir.
KomuT: /cs SET #Kanal LEAVEOPS ON/OFF – Accesli bir kisi bir userle Ident’i ve Ipisi ayni ise Chanserv op verilir.
KomuT: /cs SET #Kanal MEMOLEVEL Aop\Sop\Vop\Uop – Memo atma seviyesini ayarlar.
KomuT: /cs SET #Kanal OPGUARD ON / OFF – ON oldugunda Usere Op verebilir.
KomuT: /cs SET #Kanal PASSWD Sifre – Kanal sifresini degisir.
KomuT: /cs SET #Kanal RESTRICT ON / OFF – ON” ken Kanala Yetkili Harici Giris yapilamaz.
KomuT: /cs SET #Kanal SECURE ON – Sifreli oLmayan Nick kanala giremez..
KomuT: /cs SET #Kanal TOPICLOCK FOUNDER/SOP/AOP – Topic ayarlari.
KomuT: /cs SET #Kanal URL – Kanal infosuna URL eklenir.
KomuT: /cs SET #Kanal MLOCK +rtn-lki – Kanal modlarini ayarlar.
KomuT: /cs SET #Kanal IDENT ON /OFF – “ON”ken Nickini Access Yöntemiyle Kullanan Kisilerin OP olamaz.
KomuT: /cs SET #Kanal KEEPTOPIC ON / OFF – “ON” ken Kanalda Kimse Kalmadıgında Kanal Topic’i Silinmez
– – – – – CHANSERV KANAL MODELARI – – – – –
KomuT: /MODE #kanal +d – Kanalda Nick degismesini onler.
KomuT: /MODE #kanal +t – Sadece Op Topic degistirir.
KomuT: /MODE #kanal +s – Gizlilik Modu
KomuT: /MODE #kanal +n – Disardan mesaj gelmesini onler
KomuT: /MODE #kanal +p – Kanalı Server Listesinden Gizler
KomuT: /MODE #kanal +c – Reng Koruması
KomuT: /MODE #kanal +q – Kick Koruması
KomuT: /MODE #kanal +L – Kanala Lımıt Koyar
KomuT: /MODE #kanal +b – Kanala ban Yasagı Koyar
KomuT: /MODE #kanal +k – Kanala Şifre Koyar
KomuT: /MODE #kanal +J – Kanal +k iSe Jawadan User Girmesini Saglar.

KomuT:/as CHAN #kanal greeting append Mesaj – Kanal botunun oto mesajini ayarlar.

 

— OperServ —

AKILL ADD : /msg OperServ AKILL ADD User Host Akill Sebebi Akill Süresi
Bu Komut Bir Kullaniciyi Sunucudan sürekli olarak Atmanizi Saglar
Örnek /msg OperServ AKILL ADD *@212.253.22.11 Attackt to Server 15
Bu Komut La Kullaniciyi 15 sDakikalık akill Listesine Almis oLuyoruz..
Zamansız Akill için zaman yerine PERM Yazmanız Yeterlidir.

AKILL DEL : /msg OperServ AKILL DEL User Host
Bu Komut Eklenmis olan Akill in Silinmesini Saglar.

AKILL LIST : /msg OperServ AKILL LIST
Bu Komut Bulunan Akillerin listesinin Görüntülenmesini Saglar.

AKILL WIPE : /msg OperServ AKILL WIPE
Bu Komut Bulunan Bütün Akill lerin silinmesini Saglar.

MASSKICK : /msg OperServ MASSKICK #Kanalismi
Bu Komut Bir kanaldaki Bütün Userlarin Atilmasini Saglar.

SENDMEMO : /msg OperServ SENDMEMO Nicknames yada Founders Mesaj
Bu Komut Founders olarak Gönderilirse bütün kanallarin Founderlerine memo Yollamanizi Saglar.
Nicknames Bölümünde iken Bütün Kayıtlı Nicklere Memo göndermenizi Saglar.

MASSDEOP : /msg OperServ MASSDEOP #Kanalismi
Bu Komut bir kanaldaki Bütün Operatorlerin Operatörlük görevinden indirilmesini Saglar.

IGNORE ADD : /msg OperServ IGNORE ADD User Mask ignore Sebebi
Bu Komut ignore edilen Hostta Bulunan userlarin Services e gönderdigi Komutlarin Algilanmamasini Saglar.
Ornek /msg OperServ IGNORE ADD LiNuX!*@212.252.21.71 Services Flooded…!

IGNORE DEL : /msg OperServ IGNORE DEL User Mask
Bu Komut Daha Önce Eklenmiş bir IGNORE nin silinmesini Saglar.

IGNORE LIST : /msg OperServ IGNORE LIST
Bu Komut Eklenmiş olan IGNORE lerin Listesinin görüntülenmesini saglar.

IGNORE WIPE : /msg OperServ IGNORE WIPE
Bu Komut eklenmiş olan Bütün IGNORE lerin tümünün Silinmesini Saglar.

LISTADM : /msg OperServ LISTADM
Bu Komut OperServ Services inde Kayitli Bulunan operator Listesinin Görüntülenmesini Saglar.

SPECS : /msg OperServ SPECS
Bu Komut Kendi Yetkilerinizi Görmenizi Saglar.

UPTIME : /msg OperServ UPTIME
Bu Komut Services istatisliklerini Görmenizi Saglar.

TRIGGER ADD : /msg OperServ TRIGGER ADD Tam IP Adresi Clone Adeti
Bu Komut Belirtilen IP den Belirtilen Sayida User Harici girisini Yasaklamak için Kullanılır
Ornek /msg OperServ TRIGGER ADD 212.253.21.71 10

TRIGGER DEL : /msg OperServ TRIGGER DEL Tam IP Adresi
Bu Komut daha Önce TRIGGER Listesine eklenmis Bir Ip nin Silinmesi için Kullanilir..

TRIGGER LIST : /msg OperServ TRIGGER LIST
Bu Komut Baglanti Sınırı Konulmuş IP leri Listelemeyi saglar.

TRIGGER WIPE : /msg OperServ TRIGGER WIPE
Bu Komut Baglantı Sınırlaması Getirilmiş Bütün IP lerin Silinmesini Saglar.

QLINE ADD : /msg OperServ QLINE ADD Nick Sebep
Bu Komut bir Userin Nickini Yasak Koymak için Kullanılmaktadır…

QLINE DEL : /msg OperServ QLINE DEL Nick
Bu Komut daha Önce Eklenmiş Bir Yasagi Silmek için Kullanılır.

QLINE LIST : /msg OperServ QLINE LIST

FORBID ADD : /msg OperServ ADD Kanal Yada Nick Sebep
Bu Komut Nick Yada kanal Reserve Ayırtmak için Kullanılır…

FORBID ADD : /msg OperServ DEL Kanal Yada Nick
Bu Komut Reserve Ayırma Listesinden Nick Yada Kanal Silmeyi Saglar.

FORBID LIST : /msg OperServ LIST
Bu Komut Reserve Ayırtılmış Kanal Yada Nick Listesini Görüntülemeyi Saglar.

USERINFO : /msg OperServ USERINFO Nick
Bu Komut O anda Online olan nick Hakkinda bilgi Almanizi saglar.
Command NickServ For IRCop

SETPASS : /msg NickServ SETPASS Nick Yeni Şifre
Bu Komut Herhangi Bir Nickin Şifresini Nicki identify etmeden ve O Nicki Kullanmadan Degiştirmenizi Saglar.

MARK : /msg NickServ LOCKPASS Nick ON /OFF MARK Mesaji
Bu Komut “ON” Konumundayken MARK li bir nick olur
MARK Bir imzadir Bunu nick infosunda Gören Adminler O nicke SETPASS Komutlarini Uygulamazlar.
Command For ChanServ For IRCop

SETPASS : /msg NickServ SETPASS #Kanalisimi Yeni Şifre
Bu Komut Herhangi Bir Kanalin Şifresini Kanali identify etmeden Şifresini Degiştirmenizi Saglar.

MARK : /msg NickServ LOCKPASS #Kanalismi ON /OFF MARK Mesaji
Bu Komut “ON” Konumundayken MARK li bir Kanal olur
MARK Bir imzadir Bunu Kanal infosunda Gören Adminler O Kanala
SETPASS Komutlarini Uygulamazlar.

Command NickServ For Root
LOCKPASS : /msg NickServ LOCKPASS Nick ON /OFF
Bu Komut “ON” Konumunda iken O Nicke Services Root Admin Haricinde SETPASS Çekilmesini
Yasaklamanizi Saglar.

KEEP :/msg NickServ KEEP Nick ON /OFF
Bu Komut “ON” Konumunda iken O Nick Expire ( zaman Asimi) na Ugramaz.
Yani sonsuza kadar identify Edilmese Dahil Drop olmaz..

Command ChanServ For Root

LOCKPASS : /msg NickServ LOCKPASS #Kanalismi ON /OFF
Bu Komut “ON” Konumunda iken O Kanala Services Root Admin Haricinde SETPASS Çekilmesini
Yasaklamanizi Saglar.

KEEP : /msg NickServ KEEP #Kanalisimi ON /OFF
Bu Komut “ON” Konumunda iken O kanal Expire ( zaman Asimi) na Ugramaz.
Yani sonsuza kadar identify Edilmese Dahil Drop olmaz..

INTERNAL : /msg NickServ INTERNAL #Kanalisimi ON /OFF
Bu Komut “ON” Konumunda iken O kanal Yanlızca Operatorlere özel Bir Komut olarak Kalmasini Saglar
normal Userlarin Girişini Engellemiş oLursunuz..
—————————————————————————-
KomuT:/MODE #kanal1 +lO 1 #kanal2 – 1 KanaLını 2 Ye YönLendirir
KomuT:/MODE #kanal -lO – YönLendiriLen KanaLı iptaL eder
KomuT: /ctcp Hamdi ping – /timer1 0 60 /ctcp Ercan ping – Kendine PING verir.
/ns freeze Hamdi lamer nick hic bisi yapamaz

/ns thaw hamdi nick eski haline doner

/cs sentpass #kanal sifre Kanalin sifresini deisir

/ns setpass nick 123456789 nick sifresi deisir

/ns sendpass email adresi Email e gondermek icin
————-
/unzline ip zline acmak icin

Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir